Home

Big Science verwijst naar fundamenteel en grensverleggend onderzoek dat in grote internationale verbanden wordt uitgevoerd. Voor dergelijk onderzoek zijn omvangrijke en onderzoeksfaciliteiten nodig. De bouw van die faciliteiten vergt grote investeringen, en wordt met hulp van high tech industrie in de deelnemende landen uitgevoerd. Ook het onderhoud en het bedrijven van de onderzoeksfaciliteit, gedurende tientallen jaren, biedt gelegenheid voor grote industrie en midden- en klein bedrijf om deel te nemen. Opdrachten worden voor een groot deel via Calls for Tender aangekondigd, en gefinancierd vanuit de contributie van de deelnemende landen (via het principe van fair return).

Deze website is een portaal voor de Nederlandse industrie. De bedoeling is om makkelijker inzage te krijgen in potentiële opdrachten waar Nederlandse bedrijven op kunnen aanbieden.

U kunt uw bedrijf op deze website registreren; de adresgegevens worden dan centraal beheerd en u wordt automatisch op de hoogte gebracht als er relevante Calls for Tender verschijnen. Ook zult u regelmatig uitnodigingen ontvangen voor bijeenkomsten in het kader van Big Science. Registratie is niet verplicht en alle informatie op deze site is ook zonder registratie vrij beschikbaar.

Een lijst met door het ILO-netwerk geplande beursactiviteiten kunt u hier vinden.

Big Science verspreidt bij diverse evenementen de Dutch Scientific presentatiebrochure. Neem contact op met Kirsten Verkaik, back office manager van het ILO-Net (k.verkaik [at] nwo.nl) voor gratis vermelding van uw bedrijf in deze brochure.

Voor opmerkingen en aanvullingen kunt u contact opnemen met de coordinator van het ILO-Net; Gerard Cornet (g.cornet [at] sron.nl) of met Kirsten Verkaik (k.verkaik [at] nwo.nl).

           ​