CERN

CERN, het European Organization for Nuclear Research, is een van de grootste en meest gerespecteerde centra voor wetenschappelijk onderzoek in de wereld. CERN houdt zich bezig met onderzoek naar fundamentele fysica: hoe is het Universum gemaakt en hoe zit het in elkaar. CERN is een versneller laboratorium waar vele versnellers te vinden zijn geschikt voor uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek.

Maar CERN levert ook spin off in de vorm van versnellerkennis aan de maatschappij. Hier is een link naar een interessant boekwerkje met toepassingsvoorbeelden van versnellers. De komende jaren gaan versnellers een doorbraak maken naar civiele toepassingen. De bouwkosten van een versneller gaan sterk dalen en ook de gebruikersvriendelijkheid wordt veel beter zodat de exploitatie goedkoper wordt. Het wordt door de ermee gepaard gaande grote aantallen die gebouwd zullen worden een geweldige commerciële kans voor de Industrie om daarin te worden betrokken.

CERN spant zich in voor Technology Transfer. Dat biedt ook volop kansen voor de industrie. Er is zelfs een Incubator in Nederland die CERN technologie beschikbaarsteld aan startende ondernemers. Het KT-office dat zich hierop richt houdt ook een Europees netwerk bij van bedrijven die geïnteresseerd zijn in knowledge transfer: http://kt-sme-network.web.cern.ch/. Bedrijven die daarin geïnteresserd zijn kunnen zich inschrijven en worden op de hoogte gehouden van nieuwe kansen op het vermarkten van Intellectual Property (IP) ontwikkeld door CERN.

Zie voor meer over Technology Transfer onderaan deze pagina.

 

Holland@CERN

Regelmatig, ongeveer elke twee jaar, organiseren we een Beursexpositie bij CERN met exclusief Nederlandse exposanten. De meest recente Holland@CERN was februari 2018. De details, het verslag en de foto's zijn hier te vinden.

Hier kan u alles vinden over de Holland@CERN van 2018 .Hier van 2016 en hier van 2010. Maar niet alleen in 2010, 2016 n 2018  organiseerden we dit evenment. In 2013 deden we dat ook en waren we met 30 Nederlandse bedrijven te gast. Toen gingen we naar het GIANT Science Park in Grenoble.

Via deze link zijn ook de exposities van andere landen bij CERN te bekijken. Zin om zo'n exhibition van een andere Lidstaat op CERN te bezoeken om samen te werken of contacten te leggen met CERN-leveranciers uit andere landen? Dan regelt de cern-ilo [at] nikhef.nl (subject: Visit%20request%20CERN%20Exhibitions) (CERN-ILO) graag een gratis toegangsbadge.Nederlandse bedrijven staan goed aangeschreven en buitenlandse bedrijven werken graag samen omdat Nederlandse bedrijven inkoopvoordelen genieten zoals de Alignment Rule.

Industrial Liaison Officer: 

Rob Klöpping

De //cern-ilo [at] nikhef.nl">Industrial Liaison Officer (ILO) van Nederland voor CERN maakt op dit moment deel uit van de Nikheforganisatie. Hij heeft twee hoofdtaken. Deze taken worden uitgevoerd door Jan Visser en .Rob Klöpping

  • Het in balans houden van de uitgaven die Nederland als lidstaat doet voor de contributie aan CERN, door aankopen die CERN doet in Nederland.
  • Het overdragen van technische kennis van CERN naar lidstaat Nederland.

Contacten ILO

De ILO houdt contact met het Nederlandse bedrijfsleven maar in het bijzonder met de bedrijven die zich ingeschreven hebben in de CERN Purchasing Database. Hij werkt rechtstreeks samen met het CERN Purchasing Department en krijgt alle uitgaande tenders onder ogen.

De Procurement afdeling van CERN functioneert bijzonder goed en is een voorbeeld voor hoe een Big Science Instituut zijn inkooporganisatie op orde heeft. In 2017 ontving Hoofd Inkoop Anders Unnervik een belangrijke prijs uit handen van het EIPM (European Institute of Purchasing Management) Peter Kraljic award

Meer hierover op de CERN Website

 

 

Tender procedure: 

De ILO ontvangt van CERN alle calls for tender. Er zijn drie soorten: de Price Enquiry (DO), de Market Survey en de Invitation to Tender.

Voor kleinere bedragen is de Price Enquiry, de zogenaamde DO, bedoeld. Die zijn er voor orderbedragen kleiner dan CHF50.000 en voor bedragen tussen CHF50.000 en CHF200.000. De DO's kleiner dan CHF50.000 worden niet aanbesteed maar zonder tussenkomst van ILO's rechtstreeks met een geschikte leverancier afgewikkeld. Die tenders gaan naar hooguit 3 of 4 geschikte bedrijven die bekend zijn bij inkopers en uitbesteders, maar in verband met een snelle toelevering, meestal slechts naar één bedrijf. Inkoop houdt in de gaten of bepaalde landen (en bedrijven) daarbij niet meer profiteren dan andere.

DO's tussen CHF50.000 en CHF200.000 CHF worden aan maximaal drie bedrijven per land gestuurd. Die bedrijven komen uit de CERN Purchase Database. Daarbij wordt gelet op een gelijkmatige verdeling in de tijd en per geval. De ILO krijgt de kans om Nederlandse bedrijven toe te voegen als hij ziet dat Nederland onderbedeeld is. Hij mag maximaal 3 bedrijven voorstellen om de DO alsnog te ontvangen. Die procedure kan tot 5 werkdagen in beslag nemen en dat bekort de tijd voor de nieuw toegevoegde bedrijven om hun aanbieding te maken. Daar kan in een enkel geval tegen geprotesteerd worden.

Raamcontracten met leveranciers voor veel voorkomende (kleine) aankopen worden wel volgens een tender procedure gewerkt, zie hieronder.

Deze werkwijzen ontlast de Inkooporganisatie en het dient een CERN-belang. Men wil graag dat er zoveel mogelijk bedrijven uit alle lidstaten mee kunnen doen en ook even veel en vaak kans op succes hebben.

Aan de Invitation to Tender (aanbesteding) gaat een Market Survey (marktverkenning) vooraf. Het gaat om inkooporders voor bedragen groter CHF200.000. De Invitation to Tender gaat alleen naar de bedrijven die gereageerd hebben op de Market Survey en naar aanleiding daarvan door CERN zijn geselecteerd. De selectiecriteria zijn opgenomen in de omschrijving van de desbetreffende Market Survey. Voor een Market Survey worden bedrijven aangeschreven die in de CERN Purchase Database voorkomen en een zg Procurement Code (vroeger Activiteitencode genaamd) hebben opgegeven die overeenkomt met wat voor de te tenderen opdracht vereist is. De activiteitencode moeten bedrijven zelf opgeven bij inschrijving in de database. Verder kan de inkopende technicus bedrijven opgeven en ook de ILO's van de lidstaten kunnen dat.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in opdrachten voor CERN kunnen zich op de CERN-website inschrijven voor de Purchase Database. Ook is hier de lijst met 'forthcoming invitations for tender' in te zien waar een half jaar vooruit een aankondiging wordt gedaan voor tenders. Deze pagina wordt wekelijks ververst dus is een regelmatig bezoekje waard.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de CERN ILO: janvs [at] nikhef.nl (subject: CERN) (Jan Visser)

, of bezoek de CERN website voor de industrie.

Technology Transfer (TT): 

De ILO van Nederland is tevens Technology Transfer officer. Voor Technology Transfer geldt dat alle lidstaten in de zelfde mate moeten kunnen profiteren van de kennis die CERN opdoet en is betaald met de contributiebijdragen van de lidstaten. Daarom is er een met tendering vergelijkbare procedure om uitvindingen gedaan door CERN bij een geschikt commercieel bedrijf onder te brengen en vast te leggen hoe CERN kan assisteren bij de verdere productontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Purchase Database.

Begin 2014 heeft CERN met behulp van Nederlandse investeerders een Incubator gesticht om CERN technologie beschikbaar te stellen aan startende ondernemers. Dit Nikhef-CERN Business Incubation Center (BIC) is gevestigd op het Science Park in Amsterdam. Nikhef beheert namens CERN deze faciliteit. Zie voor bedrijfssamenwerking ook de Nikhef Website.

Overige info is te vinden met onderstaande CERN-links:

This section is designed for companies wishing to know more about: CERN’s values, General Conditions of CERN Contracts, transport and delivery, invoicing, working on the CERN site and the use of the CERN logo, etc.

A brochure, available in hard and soft copy:  http://issuu.com/cern-kt/docs/cern_doingbusin

A 6 minute video overview: http://procurement.web.cern.ch/doing-business-with-cern

To highlight the information available on CERN’s procurement website http://procurement.web.cern.ch

Having a contract with CERN is also now available http://procurement.web.cern.ch/having-a-contract-with-cern