Missie

ILO-Net

Visie

Nederland besteedt jaarlijks meer dan honderd miljoen euro aan grote internationaal gefinancierde wetenschappelijke onderzoeksinstituten en projecten. Het beoefenen van dergelijke Big Science is alleen mogelijk als landen samenwerken. Naast de vruchten die de wetenschap ervan plukt is met name het High Tech bedrijfsleven er bij gebaat dat Nederland meedoet. Om de innovatiekracht op peil te houden is meedoen aan ontwikkeling en bouw van Big Science projecten (BSP) voor onze High Tech industrie een noodzaak. Bij de realisatie van deze projecten wordt van het betrokken bedrijfsleven steeds het technisch hoogst haalbare gevraagd. Er wordt bovendien veel kennis uitgewisseld als industrie en wetenschap intensief met elkaar samenwerken.

Voor zover we als Nederland gastland zijn van Big Science, profiteert de plaatselijke bedrijvigheid aanzienlijk van een groot internationaal instituut in de regio. ESTeC in Noordwijk is hiervan een voorbeeld. De meeste internationale Big Science faciliteiten zoals ESO en CERN, waar Nederland als lidstaat aan bijdraagt, zijn echter in het buitenland gevestigd. Nederland kan toch profiteren van in het buitenland gevestigde Big Science. Daarbij kan vooral het Nederlandse MKB nog steun gebruiken. Voor Industrial Liaison Officers (ILO ’s) ligt er een hoofdtaak om namens Nederland de internationale aansluiting tussen Big Science en industrie vooruit te helpen.

Als Nederland meer van de investeringen in Big Science terugziet in de vorm van orders voor ons nationale bedrijfsleven is dat ook bevorderlijk voor beslissingen over toekomstige deelname aan nieuwe Big Science Projecten.

Missie

Nederland profiteert in vergelijking met andere landen onvoldoende van orders uit de Big Science programma’s waar ons land aan deelneemt. Het ILO-Net is opgericht om alle ILO’s samen te brengen en daarmee te bereiken dat:

  • Nederlandse bedrijven vaker belangrijke orders in de wacht slepen;
  • De industrie meer continuïteit wordt geboden in uitdagend hoogwaardig werk;
  • De wetenschap gemakkelijker toegang krijgt tot hoog gekwalificeerde bedrijven;
  • Het MKB met minder internationale ervaring in zakendoen, nauwer betrokken raakt bij BSP.

Het ILO-Net is een samenwerkingsverband van Nederlandse Industrial Liaison Officers (ILO’s) die verbonden zijn aan wetenschappelijke en universitaire instituten. Het ILO-Net is een initiatief van NWO-instituten die verantwoordelijk zijn voor de nationale coördinatie van Big Science projecten voor internationale faciliteiten als CERN, ITER en ESA. NWO ondersteunt dit initiatief.

ILO’s bundelen in het ILO-Net hun krachten om de afstand tussen de Nederlandse industrie en grote Big Science faciliteiten te overbruggen. Dankzij centrale ondersteuning door NWO voor praktische en organisatorische zaken kunnen de ILO’s hun taken doelmatiger verrichten. Diverse ministeries en overkoepelende bedrijvenorganisaties waren nauw bij de oprichting van het ILO-net betrokken.

Ambitie

Het ILO-Netwerk wil het voor Big Science relevante bedrijfsleven inventariseren(database) en de communicatie professioneel vormgeven opdat de aansluiting bij Big Science vanzelfsprekend wordt. Daarvoor wordt samenwerking met overkoepelende bedrijvenorganisaties gezocht. Over vijf jaar wil het ILO-Net hebben bereikt dat geïnvesteerde lidmaatschapsbijdragen in Big Science projecten volledig ten goede komen aan orders voor onze eigen industrie. Dat geldt ook voor Big Science projecten waar Nederland in de toekomst aan wil deelnemen.

Het ILO-net gaat dat realiseren door onder meer:

  • Gerichte distributie van Calls for Tender onder bedrijven, begeleiding en het volgen hiervan;
  • Een website in de lucht houden, een nieuwsbrief uitgeven en bijeenkomsten organiseren;
  • Samenwerking van Nederlandse bedrijven onderling en met bedrijven uit andere landen;
  • Deelname aan industriële tentoonstellingen bij congressen met gezamenlijke beursstands;
  • Hollandbranding: promoten van Nederlandse bedrijven in de wereld van Big Science.

Position Paper

U kan de Position Paper van het ILO-Net hier vinden.