ET

Einstein Telescoop

Nu met de bestaande decectoren (LIGO & VIRGO) zwaartekrachtsgolven zijn gedetecteerd worden de plannen voor een derde generatie detectoren concreter. Het unieke aan het Europese initiatief voor de Einstein Telescoop (ET) als grote onderszoeks infrastructuur is dat deze ook voor een deel zijn thuis in het Nederlandse Limburg kunnen vinden, wat allerlei voordelen aan Nederlandse bedrijven biedt.

Deze derde generatie detectoren moeten ondergronds gebouwd gaan worden en tot cryogene temperaturen afgekoeld gaan worden om allerlei achtergrondstrillingen zoveel mogelijk te onderdrukken. Met deze twee stappen en het verlengen van de armen van de laser interferometers van 3 of 4 km tot 10 km wordt er een duizend maal groter volume van het heelal bestudeerd. Dit betekent dat men van enkele gebeurtenissen per jaar naar duizenden gebeurtenissen per jaar gaat. Hiermee kunnen veel uitgebreidere en gedetailleerde studies van allerlei process in het heelal gedaan worden.

ET-pathfinder

In voorbereiding op de beslissingen rond de Einstein Telescoop gaan we natuurlijk alvast aan de slag met het ontwikkelen van de benodigde technologien. Op Nikhef is hiervoor het ET-pathfiner project gestart, waarvoor met steun van de provincie Limburg al een significant deel van de benodigde financien met een Europese Interreg subsidie is binnengehaald. In het zuiden van Limburg moet hiermee een R&D faciliteit worden opgezet waar aan de volgende technologien gewerkt gaat worden: optica, trillingsdemping, vacuum en controls.

Op de Big Science industrie dag van 27 september 2018 is op initiatief van de provincie Limburg al een start gemaakt omtrent de mogelijkheden voor betrokkenheid van Nederlandse bedrijven. Een verslag en de gegeven presentaties kunt u hier vinden.

 

ET artist impression

 


 The ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:

ILO-net coordinator:
Gerard Cornet


Backoffice manager:
Jacqueline de Jong