HFML

High Field Magnet Laboratory

Het High Field Magnet Laboratory (HFML) is internationale onderzoeksfaciliteit, die gezamenlijk door de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) gerund wordt, en waar onderzoek in hoge magneetvelden uitgevoerd wordt.

Het HFML heeft 3 kerntaken:

  • Het generen van de hoogst mogelijke magneetvelden
  • Het beschikking stellen van deze velden aan gekwalificeerde externe en interne gebruikers
  • Het uitvoeren van een eigen onderzoeksprogramma

Het HFML beschikt over zeer sterke magneten, die uniek zijn in de wereld. De extreme omstandigheden in een magneet brengen fundamentele eigenschappen van materialen aan het licht. Een groot voordeel van onderzoek met magneetvelden is dat je in materialen kunt kijken zonder ze te beschadigen.

Het onderzoeksprogramma van HFML richt zich op:

  • Strongly Correlated Electron Systems
  • Soft Condensed Matter and nano-materials
  • Semiconductor and nano-systems
  • Magnet Technology

Het HFML staat samen met FELIX Laboratory op de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur

Europese samenwerking

Het HFML is onderdeel van het European Magnetic Field Laboratory (EMFL), het Europese samenwerkingsverband van magnetenlaboratoria bestaat uit

  • High Field Magnet Laboratory (HFML) in Nijmegen, Nederland
  • Hochfeld-Magnetlabor Dresden (HLD) in Dresden, Duitsland
  • Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI-G en -T)  in Grenoble en Toulouse, Frankrijk

Het HFML en LNCMI-G generen continue magneetvelden, terwijl HLD en LNCMI-T gepulsde velden produceren. Twee jaarlijks is er een mogelijkheid om een onderzoeksvoorstel in te dienen bij een van de EMFL laboratoria.

De Industrial Liaison Officer voor HFML en EMFL is Martin van Breukelen.