Missie en visie

Voor het verleggen van grenzen in de wetenschap zijn grootschalige onderzoeksfaciliteiten onontbeerlijk. Nederland besteedt jaarlijks meer dan honderd miljoen euro aan de ontwikkeling, bouw en het onderhoud van deze faciliteiten, die alleen in internationaal verband kunnen worden gerealiseerd. De kennis en vaardigheden in het high tech bedrijfsleven zijn daarbij in toenemende mate van belang. Big Science ontwikkelt zich tot een markt waarin wetenschappelijke eisen leiden tot projecten waarin van het bedrijfsleven steeds het technisch hoogst haalbare wordt gevraagd. Dit leidt tot een krachtige vorm van innovatie.

Het ILO-net is een samenwerkingsverband van Nederlandse Industrial Liaison Officers (ILO’s) die verbonden zijn aan wetenschappelijke instituten. Zij hebben hun krachten gebundeld om de verbinding te onderhouden met het Nederlandse high tech bedrijfsleven op de markt van Big Science. Het ILO-net is een initiatief vanuit de NWO-instituten die fungeren als thuisbasis voor de deelname aan grootschalige onderzoeksfaciliteiten, welke beschikbaar komen via o.m. ESA, ESO, CERN en ITER. NWO ondersteunt dit initiatief in de vorm van een centraal back-office.

De activiteiten van het ILO-net zijn er op gericht om de geografische return te verbeteren, co-development te bevorderen, en een bijdrage te leveren aan spin-off en valorisatie. Dit gebeurt door middel van;

  • gerichte distributie van Calls for Tender onder bedrijven, de begeleiding en het volgen hiervan;
  • Nederlandse bedrijven onderling met elkaar, en met bedrijven uit andere landen in contact brengen;
  • deelname aan industriële tentoonstellingen bij congressen met gezamenlijke beursstands, in binnen- en buitenland;
  • “holland branding”: promoten van Nederlandse bedrijven in de markt van Big Science;
  • onderhoud van een website, het organiseren van bijeenkomsten, en de uitgave van een bedrijvenbrochure.

Het ILO-netwerk wil zich in Europees verband ontwikkelen tot een nationaal aanspreekpunt en expertisecentrum voor de verbinding tussen onderzoeksinstituten en de high tech bedrijven die willen acteren op de Big Science markt. Het ILO-net wil daarmee bereiken dat investeringen in Big Science ook ten goede komen aan orders voor onze nationale industrie, en zo doende bijdragen aan co-development en innovatie.


In 2017 heeft het ILO-net een Position Paper geschreven als resultaat van een internationale workshop in Brussel. Dit Position Paper kunt u hier downloaden

 

ILO net logo 200px

 
Het ILO-net is onderdeel van de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

The ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:
Gerard Cornet


Backoffice manager:
Jacqueline de Jong