Industrial Liaison Officers-netwerk

Nederland is deelnemer in internationale Big Science organisaties, zoals de deeltjesversnellers op Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) en de European Synchrotron Radiation Facility (ESRF).Voor de internationale Big Science-projecten moeten infrastructuur, apparatuur, instrumenten etc. worden ontwikkeld en gebouwd, en daar mogen Nederlandse bedrijven op intekenen (‘tenderen’). Het is de missie van de Nederlandse Industrial Liaison Officers om het Nederlandse hightech bedrijfsleven te ondersteunen bij het verwerven van opdrachten voor deze Big Science-projecten.
   

Wisselwerking

Het verwerven van hightech orders voor Big Science-projecten is van belang voor de continuïteit van die Nederlandse bedrijven en voor het hightech-bedrijfsleven in het algemeen. Ook voor de wetenschap is het goed omdat zij gemakkelijker toegang krijgt tot hooggekwalificeerde bedrijven. De betrokken wetenschappelijke instituten en de betrokken bedrijven leren elkaar kennen, wisselen kennis uit en werken samen.

 

Big Science-projecten zijn bij uitstek kraamkamers voor innovatie waarbij brede samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven noodzaak is. Zo zijn bijvoorbeeld satellieten voor aardobservatie en telecommunicatie en verschillende medische diagnoseapparaten en therapieën uitgevonden door samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap. Het is niet eenvoudig om Big Science tenders te winnen. ILO-net ondersteunt daarin vooral de hightech midden- en kleinbedrijven.

 

ILO-net bevordert dat:

  • Nederlandse hightech midden- en kleinbedrijven beter geïnformeerd zijn over belangrijke orders die zij in de wacht kunnen slepen
  • De industrie kiest voor een strategie om beter in te spelen op de continuïteit die door Big Science wordt geboden in uitdagend, hoogwaardig werk

         

 

  • De wetenschap gemakkelijker toegang krijgt tot hoog gekwalificeerde bedrijven, bijv. door het organiseren van events waar bedrijfsleven en wetenschap elkaar ontmoeten
  • Ook het MKB met minder internationale ervaring in zakendoen, nauwer wordt betrokken bij Big Science-projecten.

Activiteiten

ILO-net organiseert en coördineert Nederlandse deelname aan netwerkevenementen, zoals Holland-paviljoens op wetenschappelijke conferenties met een industriebeurs waar het ILO-net de presentatie van Nederlandse bedrijven faciliteert. Voorbeelden zijn:

  • Jaarlijks de International Particle Accelerator Conference (IPAC)
  • Bijna elk jaar een speciale Nederlandse Beurs bij een buitenlands Big Science Instituut: Holland@CERN (2010) en Netherlands@GIANT (2013).
  • Hannover Messe in april 2014.
  • Industriedagen.

Verder organiseert ILO-net voor Nederlandse hightechbedrijven handelsmissies en exposities bij buitenlandse Big Science-projecten. Het doel is tweeledig: de Nederlandse bedrijven bekend te maken met de mogelijkheden bij buitenlandse Big Science faciliteiten en gelijktijdig inkopers en wetenschappers te informeren over de expertise van Nederlandse hightechbedrijven.

 


 

Het ILO-net is onderdeel van de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).


Het ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

       
Contact:
Gerard Cornet


Backoffice manager:
Carmelita  Hansildaar