Holland@CERN 2016

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.
Verslag: 

(De links naar de presentaties en de foto's van de Officiële Openingsceremonie vindt u onderaan dit verslag.

De PDF-versie van het verslag is hier te downloaden een gedrukte versie is op aanvraag verkrijgbaar bij Kirsten Verkaik)

De expositie Holland@CERN heeft veel bezoekers getrokken. 38 Nederlandse High Tech bedrijven zijn uiteindelijk meegegaan met de door een MIT-subsidie gefinancierde buitenlandse handelsmissie. Het FOM-Instituut Nikhef organiseerde in samenwerking met de RID van de TU Delft en het FOM-Instituut DIFFER, NWO en het ILO‑Net de expositie die plaatsvond bij het deeltjesfysica laboratorium CERN in Genève. Doel was om de contacten te bevorderen tussen onderzoe­kers en de Nederlandse industrie met een  verdaags programma:

 • tentoonstelling van Nederlandse high-tech-bedrijven, 38 stands waarvan 36 MKB;
 • ruim 150 stand bezoekers per dag gedurende 2 tentoonstellingsdagen
 • Officiële Openingsceremonie met Nederlandse vertegenwoordigers van De Gouden Driehoek;
 • ook gericht op de Instituten ITER, ESRF en ESS;
 • excursies van bedrijven naar laboratoria en ateliers van CERN;
 • matchmaking met ruim 70 researchmedewerkers van de onderzoeksinstituten CERN, ESRF en ITER, die gemiddeld 7 gesprekken hadden met 38 bedrijven
 • speciale aandacht voor valorisatie en Knowledge Transfer;
 • plenaire presentaties waar de Big Science instituten over lopende en toekomstige projecten gaven;
 • plenaire bedrijfspresentaties  voor researchmedewerkers van Big Science Instituten;
 • diverse sociale netwerkactiviteiten;
 • missie-/programmaboekje met voorwoorden van de Delegaties en de bedrijfsprofielen van de 38 deelnemende Nederlandse bedrijven;
 • Hollandse Avond waar de bedrijven intensief konden kennismaken met Nederlandse Expats.

Maar ook onderling was er tussen de deelnemers druk verkeer en werden contacten gelegd die toekomstige samenwerking bij tenders zullen vergemakkelijken.

De bezoekers van de expositie waren, naast genoemde wetenschappers en technici van drie hierboven genoemde Big Science Instituten uit deze Europese regio, ook afkomstig van bedrijven uit de onmiddellijke omgeving die regelmatig zakendoen op CERN. Alles was gericht op het onder de aandacht brengen van Nederlandse High Tech bedrijven bij bestaande of nieuwe zakenpartners en opdrachtgevers. Het belangrijkste streven van het ILO-Net, dat dit soort evenementen in opdracht organiseert, is om de Industriële Return van Nederland bij Big Science te vergroten. Met behulp van onder andere het Topsectorenbeleid willen we in tien jaar tijd Fair Return bereiken. Evenementen zoals Holland@CERN hebben een bewezen effect op de verbetering van de Return. CERN gaat de komende jaren een paar honderd miljoen Zwitserse frank investeren in de Upgrade van de Large Hadron Collider. Ook bij ESRF en ITER, die delegaties naar

Holland@CERN afvaardigen om met Nederlandse bedrijven in contract te komen, wordt de komende jaren fors geïnvesteerd en gebouwd. Bovendien komen er steeds weer nieuwe BS-faciliteiten zoals ESS. De timing van deze

Holland@CERN was op al die projecten afgestemd.

       

Maandag 30 mei

Nadat de meeste deelnemers waren afgehaald van het vliegveld van Genève en per bus op CERN waren aangekomen konden de fraaie oranje stands bewonderd worden en ingericht met de apart uit Nederland overgebrachte expositiematerialen. De namiddag was gere­ser­veerd voor een gedegen kennismaking met CERN als instituut voor wetenschappelijk on­der­zoek. Het programma begon met een speciale presen­tatie van Sybrand de Jong, hoogleraar in Nijmegen en weten­schap­pelijk onderzoeker van FOM-Nikhef bij CERN, thans ook voorzitter van de CERN Council. Hij schetste in vogelvlucht een beeld van CERN. Na deze inleiding ging het gezelschap in vier excursiegroepen met een eigen bus op weg naar de excursies naar speciaal geselecteerde laboratoria en ateliers. Terwijl buiten het weer niet de verwachtingen waarmaakte die je van het Geneefse voorjaar hebt, wisten de excursieleiders met hun programma de deelnemers een boeiende een leerzame middag te bezorgen. Toen het gezelschap zich ondanks de lange vermoeiende middag uiteindelijk aan de hapjes en de drankjes zette, was de stemming opperbest.

       

Dinsdag 31 mei

Holland@CERN begon met een Officiële Openingszitting in de Council Chamber. Aanwezig waren alle delegaties met een vertegenwoordiger die het woord zou voeren. In de zaal hadden de deelnemende bedrijven en belangstellenden van de Inkoop- en Researchafdelingen plaatsgenomen en de overige delegatieleden uit Nederland. Met de Openingsceremonie wilden we uitdrukken hoe de samenwerking binnen het Topsectorenbeleid gestalte krijgt bij Big Science. Dat vindt zijn weerslag in de HTSM-Roadmaps en de sterke paralellen met de Nationale Wetenschapsagenda. Daarom presenteerden de drie hoofdrolspelers: Overheid, Industrie en Wetenschap met elk een eigen delegatie bij de Officiële Opening. De Overheid werd vertegenwoordigd door Roderick van Schreven, Permanente Vertegenwoordiger bij de VN en tevens

Leider van de Nederlandse Delegaties van de Ambassades in Bern en Parijs en de Ministeries EZ en OCW. De Topsector HTSM werd vertegenwoordigd door Dave Blank die namens de Industrie delegatie het woord voerde. Namens de

Wetenschap trad Stan Bentvelsen, Directeur Nikhef op.

         

Het Dagvoorzitterschap werd bekleed door Thierry Lagrange, Hoofd Finance van CERN. Hij gaf als eerste de Directeur Generaal van CERN Fabiola Gianotti, het woord om namens CERN alle aanwezigen welkom te heten. Gianotti benadrukte het belang van de relatie tussen CERN en de industrie en prees Nederland voor de vele bijdragen die de afgelopen jaren voor onder andere de LHC waren geleverd. Vervolgens was het woord aan Harold Reichert, Wetenschappelijk Directeur van ESRF te Grenoble. De ESRF, ook bekend als de European Light Source, is een faciliteit voor Röntgenbundels. ESRF levert maatwerk voor speciale experimenten door middel van een synchrotron met 32 gelijktijdig werkende bundellijnen. De ESRF is in volle gang met een tien jaar durend upgrade programma: The Extremely Bright Light Source. Voor de Nederlandse Industrie is ESRF even interessant als CERN en één van de doelstellingen was om ook met de researchers en wetenschappers van ESRF contacten te leggen. Als derde spreker kreeg Director Procurement F4E Leonardo Biagioni het woord. Hij was gekomen namens het ITER project in Cadarache waar Europa samen met andere landen een reactor bouwt om elektriciteitsopwekking door middel van kernfusie te ontwikkelen. Vervolgens kreeg HTSM Topsector Dave Blank de microfoon. Hij zette uiteen hoe in Nederland het beleid om industrie- en wetenschap-samenwerking te bevorderen, grote voordelen voor Big Science Projecten biedt. Na de industrie was het de beurt aan de wetenschap. Stan Bentvelsen, in het normale leven Directeur van het Nikhef en nu optredend namens de Wetenschappelijke Delegatie van OCW. Hij gaf een uitgebreide presentatie met veel voorbeelden van Industriële samenwerking voor de bouw van wetenschappelijke instrumenten.

Het openingswoord voor Holland@CERN werd tenslotte verricht door Roderick van Schreven, de Permanente Vertegenwoordiger van Neder­land bij de Verenigde Naties in Genève. In een rede vol humor en anekdotes benadrukte hij het belang van innovatie en het samen vooropgaan van wetenschap en bedrijvigheid. Hij opende het evenement, waarmee het sein was gegeven, de stands werden bemand en bezoekers stroomden toe. De Delegaties, voorop gegaan door de DG van CERN Fabiola Gianotti, gingen voor in een ronde langs alle stands en uitten hun bewondering voor het hoog technologisch niveau van de Nederlandse bedrijven.

Terwijl de expositie tijdens de lunch in volle gang door kon gaan omdat overal tussen de stands lunchbuffetten waren neergezet, gingen de Officiële Delegaties gezamenlijk lunchen. Aansluitend was er voor hen een speciaal excursieprogramma georganiseerd. Daarbij deden ze een van de LHC-experimenten aan en lieten ze zich inlichten over de vele Technology Transfer die CERN doet en waar een complete afdeling full-time mee bezig is. Maar ook werd een blik geworpen op de toekomst van CERN met een mogelijk een nieuwe versneller onder het meer van Genève en het tien jaar durende upgrade project voor nog hogere luminositeit van de huidige LHC.

Intussen besteedden de exposanten de namiddag voornamelijk aan de vele B2B matchmaking gesprekken. Voor elk bedrijf waren tussen de 5 en de 15 gesprekken vooraf georgani­seerd. In totaal waren er ruim 190 gesprekken tussen onze 38 bedrijven en de ruim 70 researchers van de deelnemende Instituten. Maar het totale aantal contacten was een veelvoud daarvan.

Eind van de eerste middag waren er voor de deelnemers en andere geïnteresseerden een drietal plenaire presentaties van de hoofden Inkoop van de BS-instituten. De Technology Transfer afdeling van CERN sloot de middag sessie af met een presentatie over hoe CERN omgaat met de ontwikkelde IP en hoe Nederlandse bedrijven daar gebruik van kunnen maken. En daarna was het tijd voor de …

All Dutch Night

Na een korte pauze begon de Nederlandse Avond. Vele op CERN en ESRF aanwezige Nederlanders waren op uitnodiging gekomen. Het doel van de Nederlandse Avond was om de deelnemende bedrijven te helpen een pied’à terre op CERN te vestigen. Intensief kennismaken met de Nederlandse Expats is van belang bij toekomstige contacten op CERN. Het is altijd makkelijker om even een Nederlander te benaderen als er onderhandeld wordt over een tender. De Nederlandse Expat kent de cultuur op CERN beter en kan helpen communicatieproblemen te vermijden of op te lossen.

Met twee voordrachten ging de avond van start. Als eerste Wim Bras van NWO die al jaren succesvol bij ESRF de Nederlands/Belgische bundellijn exploiteert. Deze DUBBLE (twee landen, tweevoudige bundellijn) is een van de 32 bundels van het synchrotron in Grenoble en een van de best presterende. Chris van den Broeck was de tweede Nederlander die ge­vraagd was om te vertellen over ontwikkelingen die doorgaans niet het gesprek van de dag vor­men op CERN of ESRF. De recente ontdekking van Zwaartekrachtsgolven was de speciale aanleiding. Met zijn verhaal over een toekomstige Big Science faciliteit in Nederland wist hij velen te verassen omdat het qua wetenschappelijke ambitie, maar ook qua technische uitdaging grote over­een­komsten vertoont met CERN en ook met ESRF.

 

Na de uiteenzettingen van beide vader­landers die hun roots hadden verlaten om achter hun wetenschappelijke passies aan te gaan, verluchtigden twee in Nederland zeer bekende Cabaretiers, maar nu ook beroemd bij de CERN Expats, Joep van Deudekom en Rob Urgert, de sfeer met een wetenschapskwis die vele clichés en vooroordelen onderuithaalden en verrassende waarheden bevatte. Daarna barstte de All Dutch Night in volle hevigheid los. De stands werden bemand en de buffettafels voorzien van de heerlijkste gerechten die men zich goed deed smaken. Een Jazzorkest zorgde voor verstrooiing, maar uiteindelijk durfde niemand zich te laten verleiden voor een dansje. Dat maakte echter de pret er niet minder om.

     

Woensdag 1 juni

Op beide expositiedagen van Holland@CERN was er voorzien in lunchbuffetten gedurende het standbe­zoek. Het hoofdgebouw van CERN is tijdens de middagpauze, die geheel volgens Zuid-Europese gewoonte ruim 2 uur duurt, druk bevolkt en de expositie trok op beide dagen veel passanten die hun lunch genoten en meteen een bezoek aan de expositie brachten. Op de morgen van de tweede expositiedag was er eerst nog tijd voor Matchmaking maar aan het eind van de ochtend werden de stands opnieuw bemand. De buffetten werden weer uitgestald en dezelfde drukte als de eerste dag heerste op en rond de tentoonstelling. Na de lunch waren de geplande B2B-gesprekken en gaven een vijftal bedrijven in de plenaire zaal zelf bedrijfspresentaties gericht op potentiële CERN klanten, maar ook de Nederlandse concullega kwamen er op af.

Om vier uur‘s-middags werd het sein einde expositie gegeven en werden de stands ontmanteld en de tentoongestelde materialen in de vrachtauto geladen om te worden teruggebracht naar Nederland. Aan het eind van de middag stonden bussen gereed om wie dat al wilde naar de luchthaven te brengen.

Op deze laatste dag, waren er nog presentaties over het HiLumi-Project, de upgrade van de Large Hadron Collider en bovendien het grootste project op CERN sinds de bouw van de LHC. Daarnaast was er nog gelegenheid voor het houden van de echt allerlaatste B2B-gesprekken. Niet alle exposanten maakten van die gelegenheid, gebruik. Aan het eind van de dag namen de ach­ter­blijvers nog een dronk op de goede afloop en iedereen was het er over eens dat deze tweede

Holland@CERN in een nieuwe reeks een groot succes was. Hiervan getuigen tenslotte ook een paar van de vele reacties na afloop van deze Holland@CERN:

“Wij hebben Holland@CERN ervaren als een bijzonder en zeer inspirerend evenement en willen jullie bedanken voor de uitstekende organisatie.” Marco Klitsie, Business Representative Special Projects, Van Halteren Metaal

“Graag wil ik jullie en collega’s hartelijk bedanken voor de organisatie van de handelsmissie. Wij hebben in ieder geval de nodige contacten kunnen leggen en gaan daar mee aan de slag. Dus voor ons was het zeker nuttig (en aangenaam;).” Wouter van Gennip, Sales Manager Prodrive.

“Als eerste complimenten voor het programma van afgelopen week. Prima georganiseerd en goed om te zien dat de decision makers van de verschillende kennisinstituten zelf ook bij de beurs aanwezig waren. Vooral de presentatie van dinsdagavond over de upgrade van de ESRF magneten bevatte veel waardevolle informatie voor het tendertraject waar we nu in zitten. Alvast dank!”Tim Ummels, IPS technology

"Dankjewel voor de organisatie! Top voor elkaar." Eelco Osse, CEO van Boessenkool

“Een Hartelijk Dank van onze kant voor het opzetten en organiseren van een perfect HOLLAND@CERN. Het lijkt me niet makkelijk om zoveel “Hot Shot” bezoekers bij elkaar te krijgen en het zeker niet makkelijk om van en met alle bedrijven alle noodzakelijke informatie te combineren en te delen maar het is perfect gegaan.” Theo Hooft van Steered Technology

“Bedankt voor een fantastische week! We hebben ervan genoten op allerlei vlak. En heel fijn, qua business hebben we een groot aantal positieve contacten gelegd waarvan we meer gaan horen!Namens collega’s Marieke en Piet, nogmaals onze dank voor een erg prettige week!” Dorine Laheij van Settels Savenije Van Amelsfoort.

“Ik heb veel positiefs gehoord van mijn collega's over de organisatie en de aanwezige bedrijven - allemaal heel relevant.” David Mazur, K&TT department, CERN.

“Ik was zelf ook onder de indruk. De standhouders die ik heb gesproken waren allemaal zeer tevreden over hoe het liep. Jullie hebben Nederland (weer) een goede beurt laten maken. Ook mijn hartelijke dank.” Sijbrand de Jong Voorzitter van de CERN-Council.

“Dank voor de hele organisatie. Zag er erg professioneel uit en duidelijk dat het om bedrijven ging die iets te verkopen hebben maar ook weten wat CERN nodig heeft. Goed dat de CERN DG Gianotti langs alle stands is gegaan.” Roderick van Schreven, Ambassador,  Netherlands Permanent Representative to The United Nations, the WTO and WEF.

Bedrijvenbrochure kan u hier vinden.

Foto's: Foto's van de Officiële opening zijn op de CERN site te vinden: http://cds.cern.ch/record/2157105

Presentaties:

          Donderdag:

 

Datum: 
woensdag, 6 juli, 2016